Upgrade z R3D3-Rama 3D 18 do R3D3-Rama 3D 19

393,60

Opis

Zmiany w programie ArCADia-Rama 16EuroStal – Korekta i przebudowa algorytmu wymiarującego stalowe przekroje jednogałęziowe wg Eurokodu dla potrzeb modułu EuroStal BUILT-UP.EuroStal BUILT-UP – Wprowadzenie modułu do wymiarowania przekrojów złożonych: blisko i dalekogałęziowych wg Eurokodu.EuroStal BUILT-UP – Dodanie szczegółowego i zbiorczego raportu z wymiarowania typowych przekrojów wielogałęziowych.Wizualizacja przekrojów blisko i dalekogałęziowych w Widoku 3D w R3D3 wraz z rozkładem stężeń, przewiązek i łączników.Rozbudowanie definicji typu wymiarowania i listy dostępnych przekrojów w programie ArCADia-RAMA o definiowane profile blisko i dalekogałęziowe.Import i Eksport modelu w formacie DXF w podziale na grupy prętów odpowiadające nazwą warstw z programów CAD, pozwalający przy imporcie przypisać tak ustalonym grupom prętów odrębne przekroje z listy.Rozbudowa okna Zależności grup obciążeń i Kombinacji użytkownika o funkcje kopiowania kombinacji i usuwania duplikatów wśród zdefiniowanych kombinacji użytkownika.Rozbudowa okna Grup obciążeń o funkcję kopiowania danej grupy wraz z przynależnymi do niej obciążeniami.Wprowadzenie śladu przełączanych za pomocą Spacji kolejnych składowych w układzie globalnym przy ustalaniu lokalizacji początkowej lub końcowej pręta.W opcji śledzenia końca pręta dla trybu płaskiego poza linią pomocniczą jego przedłużenia dołożono linię pomocniczą do niej prostopadłą wyprowadzoną z końca bliższego węzła tego pręta.Przy wprowadzaniu elementu w trybie płaskim i w układzie biegunowym dołożono możliwość sterowania kątem nachylenia pręta za pomocą klawiatury (klawiszami Alt + Kursor domyślnie z dokładnością do 0.1 stopnia lub z klawiszami Ctrl + Alt + Kursor z dokładnością do 0.01 stopnia lub odwrotnie przy zmianie dokładności w oknie Ustawień).Rozbudowa funkcji weryfikacji o sprawdzenie występowania obciążeń poza prętem oraz funkcji oczyszczania projektu o znajdowanie i usuwanie wsporników przegubowych.Możliwość regulacji w oknie Ustawień programu koloru częściowych zesztywnień (domyślnie czerwony) oraz ustawiania grubości linii zesztywnień w oknie Własności projektu.Rozbudowa funkcji Dołącz projekt o dołączanie dodatkowych elementów projektu takich jak: obciążenia powierzchniowe, wymiary, podrysy i komentarze.Rozbudowa funkcji podręcznego kopiowania, przesuwania i odsuwania o możliwość numerycznego doprecyzowania (lub doprecyzowania kursorami klawiatury) wektora przemieszczenia w przypadku jego zaczepienia na punkcie bliskim konstrukcji.Wydzielenie odrębnych wersji językowych programu do odrębnych setupów bez możliwości zmiany języka z poziomu interfejsu programu.Uzupełniono funkcję obrotu i odbicia lustrzanego podrysu o opcję zachowania podrysu źródłowego.Wprowadzenie w menu Narzędzia funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych.Automatyczne wywoływanie funkcji Uporządkuj kierunki układów lokalnych przy tworzeniu elementów wymiarowych, wczytywaniu konstrukcji z generatora dachów i innych generatorów, wczytywaniu układu z pliku DXF oraz budowaniu układu na bazie podrysu.Rozbudowa funkcji Napraw o sprawdzanie niedozwolonych (nieliczbowych) wartości parametrów przekrojów.Poszerzono ponad dwukrotnie bazę równoramiennych i nierównoramiennych kątowników europejskich zgodnie z najnowszym katalogiem ArcelorMittal.Wprowadzono dyskryminację do wartości „0”, ujemnych wartości sił ściskanych N o wartości bezwzględnej mniejszej niż założony próg 0.01 kN dla prętów typu cięgno.Funkcję kopiowania rozbudowano o możliwość kopiowania wielokrotnego bez potrzeby przerywania jej działania.Funkcję kopiowania, odsuwania i przesuwania uzupełniono o widok wektora przemieszczenia oraz „awatar” przemieszczanej części układu.Wprowadzono prezentację naprężeń normalnych, stycznych i zredukowanych w przekroju pręta w postaci map gradientowych.Wprowadzono nowy sposób sprawdzania dostępności aktualizacji programu.Poprawa wydajności obracania, przesuwania i powiększania widoku układu wraz z wykresami sił wewnętrznych i naprężeń (zwłaszcza obwiedni) dla całego modelu.Korekta zabezpieczenia braku widoczności prętów wirtualnych w grupie Niepogrupowane w „drzewie projektu” objawiająca się wyświetlaniem znacznika przed tą grupą w „drzewie projektu”.

jak wejśc do biosa, wirtualna polska akcje, potrzebny haker, system erp w logistyce, internetia, rozpakowanie pliku zip, bogdan mówi bankowy, skarżenie, filantropia co to, andrzej zając, studia bez matury, telefon jako modem, pit 36 wzór pdf, karolina rzońca-bajorek, kurs python kraków

yyyyy

+0