STREAMSOFT Aga – Kadry i Płace dla biur rachunkowych do 20 firm

1 419,00

Opis

Program kadrowy i płacowy Aga umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadr i płac oraz wydruk ponad 40 przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac. Program jest w pełni przystosowany do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych.z programu kadrowego Aga możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR. Poniżej dostępny jest plik z opisem elektronicznego wysyłania formularzy z programu Aga do systemu e-Deklaracje.Program kadrowy i płacowy Aga pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.), dane deklaracji zUS, zdjęcie.Prowadzenie ewidencji obecności.Sporządzanie wydruków kadrowych: lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło, miesięczna i roczna karta ewidencji obecności i inne.Naliczanie stawek urlopu, ekwiwalentu urlopowego, wynagrodzenia i zasiłków chorobowych.Możliwość stosowania systemu równoważnego czasu pracy. Systemem tym można rozliczać pracownika w obrębie pełnego roku kalendarzowego, podzielonego na kwartały.Możliwość wprowadzenia historii zatrudnienia dla pracownika.Możliwość przenoszenia pracowników do archiwum.Liczenie płac dla umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.Obliczanie składek zUS dla właścicieli.Rozliczanie uczniów, emerytów i rencistów.Możliwość zdefiniowania pięciu składników do brutto oraz pięciu potrąceń.Możliwość tworzenia list dodatkowych.Grupowe wpisywanie wartości składników.Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 8AR, karta roczna wynagrodzeń,zestawienie miesięczne wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia i o dzieło, zestawienie o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.Przelewy do deklaracji (wg nowego wzoru).Możliwość wykonywania przelewów do zUS.Definiowane zestawienia płacowe.Eksport do programu PŁATNIK: formularze zgłoszeniowe (pracownicy, firma, właściciele), formularze rozliczeniowe (pracownicy, właściciele).Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych.Praca w sieci komputerowej w wersji dla biur rachunkowych. Dostęp do prowadzonych firm z wielu stanowisk. W jednej firmie jednocześnie może pracować jeden użytkownik (opcja dostępna za dopłatą).Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.Możliwość zmiany szaty graficznej.

whip co to znaczy, stojak wystawowy, populacja chin 2022, mbank mt940, pliki wykonywalne, kod promocyjny adwords

yyyyy

+0