Solid Documents, LLC Solid PDF/A Express 8

272,79

Opis

Solid PDF/A Express jest rozwiązaniem dla trwałej archiwizacji PDF/A, konwersji oraz walidacji ze standardami PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3b oraz PDF/A-3u ISO 19005. Dodatkowe funkcje uwzględniają przeglądnianie plików PDF oraz modyfikację ustawień przeglądarki, dodawanie ochrony pliku (hasła, ograniczenia, szyfrowanie) oraz dodawanie lub modyfikacja właściwości dokumentu. Konwersja dokumentu oraz rekonstrukcja: PDF do Word Skanowanie do Word Konwersja do Excel Konwersja do HTML Konwersja do PowerPoint Konwersja do Text Ekstrakcja danych Wydobywanie obrazów Konwersja zaznaczonego fragmentu (plik lub schowek) Wtyczka Word (przycisk Otwórz PDF) Wtyczka Word (przycisk Otwórz TIFF) Archiwizacja i tworzenie Tworzenie PDF z Office Tworzenie PDF z Obrazów Tworzenie PDF ze sterownika drukarki Scalanie plików Obróbka strony Skanowanie do PDF. Możesz skanować papierową dokumentację bezpośrednio o plków PDF/A-1b. Dzięki aplikacji OCR możliwe będzie wyszukiwanie tekstowe. Konwersja TIFF do PDF. Przekonwertuj istniejące zeskanowane dokumenty TIFF w pełni przeszukiwane i zarchiwizowane dokumenty PDF/A-1b. OCR dla wyszukiwania. Dodaje wyszukiwalną warstwę tekstową. Łatwe do indeksowania i archiwizacji starszych dokumentów i dokumentów papierowych. Konwersja PDF do PDF/A. Przekonwertuj istniejące pliki lub obrazy plików PDF do w pełni zgodnych z normą ISO 19005-1 plików przeznaczonych do długotrwałej archiwizacji. Sprawdzanie poprawności PDF/A. Sprawdź zgodność z ISO 19005-1 istniejących dokumentów PDF i napraw typowe problemy. Standardowe raporty zgodności z PDF/A. Solid PDF Tools tworzy standardowe raporty analizy zgodności z formatem PDF/A według wytycznych PDF/D Consortium. Łączenie dokumentów. Połącz wiele dokumentów w jeden plik PDF. Połącz pliki PDF. Zmiana układu stron. Użyj funkcji przeciągnij & upuść, aby zmienić kolejność układu stron w pliku PDF lub pomiędzy wieloma plikami. Pozyskiwanie stron. Pozyskaj wybrane strony z pliku PDF, jako nowy plik PDF lub utwórz wiele nowych plików PDF dla każdej strony. Konwersja wielu plików. Oszczędzaj czas korzystając z listy/kolejkowania konwersji plików w interfejsie użytkownika. Tworzenie PDF. Po prostu przeciągnij i upuść. Dzięki interfejsowi użytkownika typu WYSIWYG, tworzenie plików PDF jest wygodne i proste. Drukowanie do PDF. Twórz z łatwością pliki PDF z jakiejkolwiek aplikacji Windows posiadającej funkcję drukowania. Zabezpieczanie pliku PDF hasłem. Możesz ograniczyć kto będzie mógł czytać, drukować, edytować, kopiować zawartość dokumentu lub dodawać komentarze do Twoich plików PDF. Szyfrowanie 256 AES. Możesz wykorzystać ten nowy, wysoko zaawansowany algorytm szyfrowania, który jest obsługiwany przez Adobe® Acrobat® 9 lub wyżej. Algorytmy 128-bit RC4 oraz AES są także obsługiwane. Archiwizacja przy użyciu standardu PDF/A. Twórz dokumenty PDF/A-1b w pełni zgodne z normą ISO 19005-1. Ustawienie właściwości dokumentu. Możesz zdefiniować Tytuł Dokumentu, Autora, Temat lub Kluczowe słowa, aby lepiej zarządzać dokumentami. Redukcja wielkości pliku. Kontroluj wielkość plików PDF przy pomocy opcji kompresji. Dostosuj rozmiar plików PDF dla stron WWW lub drukowania zachowując ich odpowiednią jakość. Ustawienia dla Acrobat Reader. Możesz określić domyślne ustawienia rozmieszczenia stron, początkowego powiększenia oraz wyświetlenia miniatur stron. Zakładki PDF z Office. Zakładki w pliku PDF są automatycznie tworzone z już istniejących w dokumentach takich aplikacji jak Word, PowerPoint, Excel lub Publisher.

plan kapitałowy ppk, do you even, elsi, pamięć rom definicja, orange onet, paweł i bartek pracowali w wakacje, najlepsze firmy, wordpress rodo, wysylanie sms, wynik dzielenia, co oznacza zielone serce, ikea biurko elektryczne, zamiana int na string, bankier portal

yyyyy

+0