CODER MODUŁ WINKALK V 3.9 : PROJEKTOWANIE TRAS ŁUKI, PROSTE, OKRĘGI (Winkalk-M-PT)

61,50

Opis

Moduł – Projektowanie tras (łuki, klotoidy, proste i okręgi)W module „Projektowanie Tras” zostały zgromadzone funkcje dotyczące operacji związanej z obliczaniem łuków kołowych i łuków pośrednich (klotoid), a także zadania na okrąg i proste. Jako reprezentację okręgu przyjęto środek i promień (ewentualnie środek i punkt początkowy łuku). Ponieważ w praktyce nie zawsze dysponujemy tego rodzaju danymi w odniesieniu do obliczanych łuków kołowych, zamieszczono funkcje do obliczania położenia środka i promienia okręgu (wpasowania okręgu w trzy punkty, wpasowanie okręgu o zadanym promieniu w dwie proste przecinające się). Ponadto dostępne są tu funkcje szukania stycznych do okręgu (wychodzących z danego punktu, lub równoległych do danej prostej) i przecięć: dwóch okręgów i okręgu z prostą. Istnieją też funkcje tyczenia punktów pośrednich łuków kołowych i klotoid i funkcja obliczania punktów głównych łuku z krzywymi przejściowymi. W tej funkcji możemy także opracować dane z inwentaryzacji suwnic.

lista najbogatszych ludzi na świecie 2021, szympans tytus, vat ue sprawdzanie nip, druk zpa, dyrektor praca, klawiatura polskie znaki, inżynier danych, trigger słownik, program cpu z

yyyyy

+0