Acronis Snap Deploy 4 Server

562,92

Opis

Czy chodzi o szkołę lub uczelnię, firmę prywatną, czy organ administracji publicznej, wdrażanie nowych programów lub konfiguracji w całej sieci bywa skomplikowane i męczące. Ale teraz, korzystając z kompleksowego i łatwego w obsłudze rozwiązania firmy Acronis, można szybko i łatwo wdrażać lub zmieniać obrazy we wszystkich laptopach, komputerach stacjonarnych i serwerach, a przy tym znacznie obniżyć koszty. Przedstawiamy Acronis Snap Deploy® Wykorzystując nagradzaną technologię firmy Acronis do tworzenia obrazów dysku, program Acronis Snap Deploy tworzy dokładny obraz dysku zawierający wybraną standardową konfigurację, w tym system operacyjny, pliki konfiguracji i wszystkie aplikacje. Następnie obraz ten jest wdrażany w wielu systemach jednocześnie, co idealnie sprawdza się przy szybkich instalacjach od podstaw (bare metal) na serwerach i komputerach PC. Acronis Snap Deploy – Co nowego? Przede wszystkim w najnowszej wersji zwraca uwagę udoskonalony interfejs użytkownika, który upraszcza instalację i konfigurację. Program obsługuje również nowy sprzęt. Dodatkowym atutem są elastyczne nowe opcje wdrażania, np. możliwość konfigurowania odrębnych ustawień dla poszczególnych komputerów. Najważniejsze nowe funkcje: Udoskonalony i uproszczony interfejs użytkownika oraz proces instalacji — oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka błędu Odrębne ustawienia dla poszczególnych komputerów, np. nazwa i konfiguracja IP Wygodna lista nowych komputerów, przedstawiająca postęp i status każdego z nich (możliwość ręcznego dodawania komputerów za pomocą adresu MAC lub importowania ich z pliku) Kompatybilność z obrazami wzorcowymi w formacie wirtualnego dysku twardego Microsoft (VHD) na potrzeby wdrożeń Do wyboru tworzenie nośnika Linux lub WinPE na potrzeby wdrożeń Możliwość dodawania sterowników do nośnika WinPE w celu zapewnienia kompatybilności z nowym sprzętem Opcja licencji na nowe wdrożenie, umożliwiająca wykonanie jednego wdrożenia na komputerze PC lub serwerze Pełna obsługa systemów Windows 2008 R2 i Windows 7 Najważniejsze funkcje Wydajne wdrażanie – Korzystając z centralnej konsoli administracyjnej, obraz wzorcowy — zawierający system operacyjny i aplikacje — można wdrożyć jednocześnie na wielu komputerach PC lub serwerach w całej sieci w trybie multicast lub unicast. Wszystko przebiega szybko i łatwo. Uniwersalność sprzętowa – Jeśli obraz ma być wdrożony na komputerach o odmiennej architekturze sprzętowej, nie ma problemu. Funkcja Acronis Universal Deploy® zapewni prawidłowy rozruch nowych systemów nawet wtedy, gdy zostaną umieszczone na innym sprzęcie. Elastyczne opcje wdrażania – Teraz Ty dyktujesz warunki! Program Acronis Snap Deploy udostępnia liczne opcje, w tym wdrażanie ręczne, automatyczne, inicjowane przez użytkownika i planowane. Ponadto funkcja Wake-on-LAN automatycznie uruchamia wyłączone komputery. A mechanizm wdrażania autonomicznego umożliwia wdrożenie obrazu nawet w przypadku niedziałania sieci. Unikatowa konfiguracja – Do każdego komputera PC lub serwera można przypisać indywidualne ustawienia, dzięki czemu otrzyma on odpowiednio dobraną konfigurację. Nowa lista komputerów umożliwia monitorowanie postępu i statusu, a także wstępnej konfiguracji nowych komputerów identyfikowanych według adresów MAC. Dostosowanie powdrożeniowe – Bezpośrednio po zakończeniu wdrożenia program Acronis Snap Deploy umożliwia łatwą modyfikację ustawień systemu Windows, takich jak nazwa komputera, konfiguracja IP lub identyfikator SID. Zapewnia to użytkownikom docelowym optymalne możliwości dostosowania i gwarantuje unikatowe nazwy komputerów w sieci. Rozruch na własnych warunkach – Chcąc przygotować się na wdrożenie, komputery można uruchomić przy użyciu własnego nośnika, np. płyty CD/DVD lub dysku flash, albo z serwera Acronis PXE Server z funkcją rozruchu sieciowego. W programie Acronis Snap Deploy do wyboru są środowiska startowe Linux i WinPE. Ponadto do nośnika WinPE można dodać niezbędne sterowniki, aby zapewnić jego działanie na nowym sprzęcie. Opcje wdrażania Program Acronis Snap Deploy® udostępnia kilka trybów wdrażania, których można używać odpowiednio do potrzeb. Wszystkimi trybami zarządza się zdalnie za pomocą centralnej konsoli zarządzania. Wdrażanie ręczne lub automatyczne — możliwość uruchomienia ręcznego lub wykonania automatycznego, gdy gotowa jest określona liczba komputerów. Wdrażanie inicjowane przez użytkownika umożliwia samodzielną dystrybucję obrazów w systemach. Wdrażanie autonomiczne umożliwia łatwą zmianę konfiguracji systemów niepodłączonych do sieci. Wdrażanie planowane umożliwia dystrybucję lub ponowną dystrybucję obrazu wzorcowego o określonej porze. Jest to szczególnie przydatne, gdy obrazy w komputerach trzeba zmieniać w stałych godzinach serwisowych, np. co noc lub podczas weekendu. Do każdego wdrożenia dostępne są różne opcje: Szablony wdrażania. Ustawienia wdrażania są zapisywane, dzięki czemu można użyć ich ponownie podczas innych zadań. Tryby multicast i unicast. W trybie multicast obrazy można wdrażać jednocześnie na wielu komputerach, ograniczając ruch w sieci i oszczędzając czas. Tryb unicast pozwala zmniejszyć obciążenie sieci i zminimalizować problemy dotyczące kompatybilności z urządzeniami sieciowymi. Wake-on-LAN (WoL) i serwer proxy WoL. Te funkcje umożliwiają automatyczne włączanie komputerów w sposób zdalny. Serwer proxy WoL gwarantuje działanie tej funkcji między granicami segmentów sieci. Kompresja i dzielenie. Obraz wzorcowy można skompresować, aby zaoszczędzić miejsce na dysku, lub podzielić go tak, aby zmieścił się na kilku płytach CD/DVD. Szyfrowanie. Komponenty programu Acronis Snap Deploy komunikują się wzajemnie przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer), który jest standardem branżowym zapewniającym najwyższe bezpieczeństwo danych. Ochrona hasłem. Obraz wzorcowy można zabezpieczyć hasłem, uniemożliwiając jego wdrożenie osobom niepowołanym. Ponadto można ustawić hasło zabezpieczające rozruch w środowisku startowym Acronis Snap Deploy, tak aby poszczególni użytkownicy nie mogli przypadkowo uzyskać do niego dostępu. Zmiana rozmiaru dysku. Nawet jeśli dysk na komputerze docelowym jest większy lub mniejszy od tego na komputerze wzorcowym, program Acronis Snap Deploy® może zmienić jego rozmiar (tak aby zająć całą pojemność dysku komputera docelowego), gwarantując efektywne wykorzystanie dostępnego miejsca na dysku. Ograniczanie przepustowości sieci. Funkcja ograniczająca wykorzystanie sieci dzięki określeniu jej maksymalnej przepustowości. Obsługa formatu VHD. Przy wdrażaniu obsługiwane są zarówno pliki obrazu wzorcowego w formacie Acronis (.tib), jak i wirtualnego dysku twardego Microsoft (.vhd). Acronis Snap Deploy obsługuje nawet obrazy utworzone przy użyciu programów Acronis® True Image™, Acronis Backup & Recovery® 10 i Acronis Backup & Recovery® 11. Wiersz polecenia i skrypty. Nośnik startowy WinPE zawiera narzędzie wiersza polecenia programu Acronis Snap Deploy, które umożliwia pracę z obrazami i przeprowadzanie wdrożeń w trybie wiersza polecenia, a także wykonywanie skryptów. Zarządzanie konfiguracją. Po zakończeniu wdrożenia można zmienić szereg parametrów, np. nazwę komputera docelowego i jego przynależność do domeny, aby zapewnić jego właściwą konfigurację. ​Maintenance – usługa pozwalająca, przez rok od daty zakupu, na darmowy Upgrade do najnowszej wersji oprogramowania, pobierania nowych kompilacji oraz wsparcia technicznego u producenta. Po upływie ważności Maintenance, można wykupić przedłużenie wsparcia technicznego.

faktura w euro dla polskiego kontrahenta 2017, polski ład wynagrodzenie 2022, spolka matic, umowa użyczenia lokalu na cele prowadzenia działalności gospodarczej, wypełnienie paczki, nfz lublin nadstawna, kfs włocławek, oznaczenie imp, kod przyczyny wyrejestrowania z zus umowa zlecenie 2019, odtwarzacze dvd

yyyyy

+0